:: Ślonskie fraszołki ::

AUTOR: Adam Grochowina

CZAS NAGLI
Jo sam nie byda dużo godoł,
bo bych zarozki musioł iść do dom.
Staro czeko z łobiadym.
Jak niy puda, bydzie łostuda.
Dziecka czekajom,
Starego nie majom.
Pies szczeko,
Teść się wscieko.
Jednym słowym pedzieć
Musza lecieć!

BAŁWANEK
W zimie je pieruchowo zima i cima je.
I robić tyż co nima.
A jak śniega nima to już je blank cima.

Beztóż to dziecka bałwana lepiom co zima,
coby kożdego blyndowoł w łepol.
Stoi sie taki i blynduje kożdego,
kery sie szpetnie wejrzi na niego
Stoi i czeko, aż wiosna przidzie
przidzie i co?
i już gizda niy bydzie!

KOMINIORZE
Kominiorze, kominiorze,
chyto sie za knefel fto ino może.
Nawet gliniorze, farorze i babiorze.

Późnij ino trzy baby w brelach
I szczęśliwo mosz niedziela
Mono poznosz jako frela!

Wiedzom ło tym kominiorze
I kasujom jak za zboże
Za kalyndorze...
Takie som te nasze kominiorze

Ftoś powiy to zabobon je
Na to jo mu godom spróbuj sie
Może i Ciebie szczynście sie trefi...
Niy marudź chytej za kneflik!

AUTOR: Marek Szołtysek

Jedyn orzeł, ptok nad ptoki,
Umysł mioł niyzbyt szyroki.
W telewizjo ślypia wlepiył
I tak swoja dusza krzepiył.
Połoglondoł kryminały,
Pogupiały serial cały,
Komedyje i horrory,
Film fantasy i love story.
Dyć łod tego łoglondanio,
Zmiyniył sie niy do poznanio
I zmarnioł, że patrzeć przikro.
Hned tyż skrzidła mu zaniknom!

Jedyn yjzel, czyli osioł,
Kańs se swoja tasza posioł,
Kaj na druge mioł śniodanie,
sznity dwie i kompot z banie.
Ale głod mioł pieronowy
I sie wzion za żarcie trowy.
Do dziś zostoł przi tyj paszy
Bo se jeszcze niy znod taszy!

Dieta fest łodchudzanego,
To przeca je nic trudnego!
A jak już mi głod doskwiyra,
Pija kawa jak siykyra,
Zakurza sie cygareta,
Dźwigna piwo, szczela seta.
Gdy to jeszcze niy pomoże,
To sie wosztu zjym w komorze!
Tak to dziynnie pościć szłoby,
Yno szkoda mi wątroby!

Ludzie w świynta wielkanocne,
Warzom jajec pełne kopce!
Kupujom tyż balerony,
Woszt do grzonio i wyndzony,
Jakoś kaczka i rolady
I coś jeszcze na łobiady.
Potym jeszcze apluziny,
Liter gorzołki, parfiny,
Cygarety i kroszonki
I coś jeszcze dlo małżonki.
Zmynczoni tym rychtowaniym,
W świynta drzymiom na tapczanie.
Wiync sie pytom: O Gupoto!
Czy zmartwychwstoł Chrystus po to?

Więcej fraszołek w książce Marka Szołtyska "Śląsk, takie miejsce na ziemi"

AUTOR: Aniela Kupiec

Szaro Godzinka
Pod niskim pułapym dnia pobladło,
wieczór sie pumału wstróne dómu skłanio,
cosi sie szarego po izbie rozsiadło,
niewidzialną ścianą świat oku zasłanio.

W piecu tylko ogiyń, kole serca grzeje,
iskra z popielnika stare bojki prawi,
teraz rzeczywistość jak dym sie rozwieje
i ciepłe wspómniyni tej chwili zostawi.

Zaroz też w kuminie wiater na głos płacze,
zapomniane dzieje nabiyrają życio,
tu grają bajkowi złocóni trębacze,
wychodzą sotóny i duchi z ukrycio.

A dziwy i cuda sie mnożą i żyją,
choć fajka starzika coroz słabij dymi,
hned wszystki rozumy sie kansi pokryją,
wspómniynia i baje królują nad nimi.

A szaro godzinka coroz więcyj szarnie,
jeszcze wspómniyń cosi i na jutro zbyło,
jyny nowo iskra ćme cicho rozgarnie
i godzinkę szaróm jakby sie prześniło.

Nie wrócą już isto ty chwile bajkowe,
bo szare godziny wygnali do siyni,
dzisio są zabawy i radości nowe,
gdóż ich na te szarość cudowną zamiyni?


Warto wiedzieć
Pod ci komputer?
Zrob coś przi chałpie
Finansowy spokój
Przekonujące teksty
Jeździj łoszczyndnie
Design :: Opracowanie :: Copyright 2014 by Fazi