:: Dzieje Herbu GÓRNEGO ŚLĄSKA ::
Herb Górnośląski

Herb Górnego Śląska, zupełnie jak Dolnego Śląska, wywodzi się z okresu średniowiecza i jest nawiązaniem do herbu dynastii Piastów Górnośląskich.Herb księcia Władysława Opolczyka Stanowi go złoty orzeł bez korony, zwrócony w prawo w polu błękitnym.Herb za czasów pruskich Jednak w czasach pruskiej prowincji Górny Śląsk (1919), do herbu przyjęto tylko połowę złotego orła i tak herb przedstawiał na tarczy w polu błękitnym pół złotego orła, pod nim złotą kosę w pas i skrzyżowane złote młotki górnicze. Orzeł symbolizował Śląsk, kosa rolnictwo, skrzyżowane młotki górnicze, przemysł wydobywczy. Tak wyglądający herb obowiązywał przez dobrych kilka lat. Mimo tego jednak, w 1928r wojewoda śląski dr. Michał Grażyński złożył wniosek o zatwierdzenie historycznie uzasadnionego herbu województwa śląskiego, który miał przedstawiać złotego orła z czasów piastowskiego księcia Bolesława I Opolskiego na tarczy średniowiecznej typu francuskiego w kolorze ciemnego kobaltu. Niestety wniosek ten nie uzyskał zatwierdzenia ze względu na planowane ustanowienie jednym rozporządzeniem wszystkich herbów. I tak też, w rozporządzeniu prezydenta RP określono herb województwa śląskiego, którego nieoficjalnie używano. Herb woj. Śląskiego A był to "orzeł złoty bez korony, zwrócony w prawo, w tarczy błękitnej". Obecnie obowiązującym herbem Górnego Śląska jest złoty orzeł bez korony, zwrócony w prawo w polu błękitnym (widoczny na samej górze) został ustanowiony uchwałą sejmiku w 2001r. Warto dodać, iż piastowie górnośląscy posiadali godło w dwóch wersjach: z orłem ukoronowanym lub bez, a odziedziczyli je od księcia opolsko-raciborskiego Władysława. Herb woj. OpolskiegoJeśli chodzi o barwy herbu to ich potwierdzenie możemy znaleźć na zamku w Lauf pod Norymbergą, gdzie herb został wyryty w kamieniu, wśród innych herbów księstw, biskupstw i miast. Tę kolorystykę potwierdza także, Herbarz Geldrii z lat 1370-1395. Do herbu Piastów górnośląskich, nawiązuje także ustanowiony na przełomie 2000/2001r herb województwa opolskiego, króry przedstawia w polu błękitnym złotego orła górnośląskiego w koronie z czasów ostatniego księcia opolskiego Jana II Dobrego. Herb Górnego Śląska, bardzo często i to w różnych formach zdobi także flagi Górnego Śląska, które nieraz są wykorzystywane przez różne organizacje podczas marszów itp.

:: Dzieje Herbu DOLNEGO ŚLĄSKA ::
Herb Dolnośląski

Herb Dolnego Śląska czyli obecnie czarny orzeł w złotym polu z białą przepaską sierpową na skrzydłach często dodatkowo z białym krzyżem pośrodku (jest to rodowy znak Henryka Brodatego tzw. zgorzelec)Herb Dolnośląski, wywodzi się z rodowych herbów Piastów Dolnośląskich. Orzeł nie był ukoronowany, jednakże w późniejszych stylizacjach herbów związanych z tym regionem dodawano na głowie złotą koronę. Warto wpspomnieć, iż poraz pierwszy wizerunku orła na swej pieczęci użył książe opolski Kazimierz I w 1222r. Jest to też najstarszy wizerunek orła jako godła książęcego na ziemiach polskich. Herb dolnośląski z innym orłemJednak herb dolnośląski który stanowiła tarcza herbowa o złotym polu z czarnym orłem ze srebrną przepaską sierpową biegnącą przez skrzydła i pierś orła, która była zwieńczona krzyżem, poraz pierwszy został użyty na pieczęci pieszej Henryka II Pobożnego. Na otoku pieczęci znajdował się napis w tłumaczeniu: Pieczęć Henryka, syna księcia Śląska. Herb ten widniał także na pieczęciach kolejnych książąt Dolnego Śląska, jednakże niektórzy nie dodawali do sierpowej przepaski krzyża (zdjęcie po lewej). A czasami orzeł przyjmował także inne barwy (zdjęcie z prawej strony). Herb Dolnośląski znajdziemy między innymi na: nagrobkach księcia Henryka Pobożnego oraz Henryka Prawego z XIII w., tarczy herbowej króla Węgier Macieja Korwina, na mapie Willema Blaeu (ok. 1645r) a także na wielkim Herbie pruskiej prowincji Śląsk, oraz w herbie Republiki Czeskiej. Herb godnie prezentował się także na fladze dolnegośląska, do czasu zgłoszenia uwag przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA w 2009r. Wobec znajdującego się na fladze orła postawiła zarzuty: zbyt płaska głowa orła i oko bez drapieżnego błysku. W sumie zgłoszonych uwag było dziesięć, które można zobaczyć na poniższym zdjęciu:

Uwagi Komisji Heraldycznej

Po ogłoszeniu kompletnie śmiesznych uwag, godnie reprezentujący herb w latach 2000-2009 dolnośląski orzeł, doczekał się zmian.

Herb dolnośląski w latach 2000-2009 Herb dolnośląski w latach 2000-2009

I tak po dokonanych zmianach od 2009r Herb Dolno Śląski przyjął postać widoczną na początku artykułu.

Design :: Opracowanie :: Copyright 2014 by Fazi